Bij coachend leiderschap ligt betutteling op de loer

09-08-2018

Leidinggevenden die aansturen op persoonlijke ontwikkeling nemen daarmee in feite de rol van coach op zich. Ze stellen niet alleen doelen, maar begeleiden werknemers ook in het proces die doelen te behalen door ze aan te spreken op hun gedrag en de effecten van dat gedrag. De leidinggevende kan hierin doorschieten.

Coaching niet altijd geschikt

Niet elke werknemer heeft een coachende leidinggevende nodig. Als de motivatie laag is of de werknemer nog een lange weg te gaan heeft, is het wel zinvol dat de leidinggevende ook optreedt als coach. Dan is een intensievere begeleiding nodig waarbij de leidinggevende instrueert, bijstuurt, terugkoppelt en continu aandacht heeft voor de werknemer. Schiet de leidinggevende hierin door, dan kan dat funest zijn voor de ontwikkeling van de werknemer.

Valkuilen bij coachend leidinggeven

Er zijn een aantal valkuilen die de leidinggevende moet vermijden om de werknemer gemotiveerd te houden tijdens zijn ontwikkelingstraject:

  • Alleen fouten benoemen en geen complimenten geven.
  • Geen of weinig feedback geven.
  • Geen verwachtingen uitspreken of praten over gestelde doelen.
  • Weinig steun of vertrouwen tonen.
  • Onvoldoende verplaatsen in de werknemer.
  • Te strak monitoren, waardoor er geen ruimte is voor initiatief.
  • Te laat ingrijpen als de werknemer ondermaats presteert.
  • Elke werknemer op dezelfde manier begeleiden in plaats van de coachingmethode afstemmen op de werknemer.